Konferencja Ochrona danych osobowych
w stosunkach pracy
w nowym świecie RODO

data: 31.05.2019

O konferencji

 

Zapraszamy naukowców zajmujących się prawnymi aspektami ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, dyrektorów hr oraz inspektorów ochrony danych na konferencję naukową „Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w nowym świecie RODO” organizowaną przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego  we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Pracy „Ius Laboris”. Głos podczas konferencji podzielonej na trzy panele, w tym jeden dyskusyjny zabiorą przedstawiciele świata nauki z takich ośrodków naukowych, jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Leona Koźmińskiego czy Uczelnia Łazarskiego, a także przedstawiciele instytucji państwowych oraz adwokaci i radcowie prawni z kancelarii zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania RODO. Zamiarem organizatorów oraz partnerów konferencji jest przybliżenie zmian w zakresie ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, które weszły w życie na początku maja b.r. oraz dyskusja w gronie ekspertów na temat najważniejszych problemów, które te zmiany przynoszą w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Zapraszamy również do zadawania pytań i wymiany doświadczeń w zakresie RODO podczas paneli dyskusyjnych.

Agenda

8:30 9:00

Rejestracja

9:00 9:10

Uroczyste otwarcie konferencji

Sesja poranna. Moderator: dr Magdalena Rycak (WPiA Uczelnia Łazarskiego)

9:10 09:30

mec. dr Artur Rycak (Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR) „Ochrona prawa do prywatności w stosunkach pracy”

09:30 09:50

dr Magdalena Kuba (Akademia Leona Koźmińskiego) „Dopuszczalność przetwarzania danych biometrycznych pracownika w świetle nowych regulacji”

09:50 10:10

mec. dr Magdalena Rycak (Uczelnia Łazarskiego) „Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na pracowników”

10:10 10:30

mec. dr Piotr Brzeziński (Gide Tokarczuk Grześkowiak sp. k.) „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji".

10:30 10:50

Dyskusja

10:50 11:10

Przerwa kawowa

Sesja popołudniowa. Moderator: dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)

11:10 11:30

mec. dr Marcin Wujczyk (Wardyński i Wspólnicy) „Ochrona danych osobowych a uprawnienia związków zawodowych”

11:30 11:50

mec. dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów) „Powierzenie przetwarzania danych osobowych w stosunkach pracy”

11:50 12:10

Anna Portalska (Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie)  „Monitoring wizyjny w stosunkach pracy”

12:10 12:30

mec. Gerard Karp (PwC Legal) "System raportowania nadużyć a ochrona danych osobowych"

12:30 12:50

Dyskusja

12:50 13:20

Lunch

Sesja „Praktyka stosowania RODO w zakładach pracy”. Moderator dr Barbara Godlewska – Bujok (Uniwersytet Warszawski)

13:20 13:40

mec. Daniel Ślęzak (Reckitt Benckiser Group plc) „Zatrudnienie pracownika. Rozliczalność i kontekst techniczno-organizacyjny”

13:40 14:00

mec. Grzegorz Gołębiewski (Poczta Polska SA) „Monitoring poczty elektronicznej i inne formy monitoringu”

14:00 14:10

Dyskusja

14:10 15:30

panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, partnerów społecznych oraz studentów z koła naukowego Ius Laboris (WPiA Uczelni Łazarskiego) nt. „Ochrony danych osobowych pracowników po zmianach przepisów”: 

  • dr B.Godlewska – Bujok (Uniwersytet Warszawski) moderator
  • mec. G.Gołębiewski (Poczta Polska SA)
  • dr A. Kamińska-Pietnoczko (Ciszek&Chakowski)
  • mec. dr D. Karwala (CMS)
  • Edward Nieboj Partner Zarządzający Grant Thornton 
  • mec dr P. Litwiński (Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)
  • dr A. Reda-Ciszewska (NSZZ "Solidarność")
  • prof. dr hab. Radosław Pacud (40data sp. z z.oo.)

15:30 15:40

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Partnerzy

Organizator:

Partnerzy merytoryczni:

Patronat medialny:

Rejestracja

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Ze względu na brak wolnych miejsc przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową. Zapis na listę rezerwową nie gwarantuje uczestnictwa w konferencji. 

O zapisie na listę rezerwową decyduje kolejność zgłoszeń oraz stanowisko pracy pokrywające się z grupą docelową, dla której skierowana jest konferencja. Ewentualne potwierdzenie uczestnictwa w konferencji nastąpi drogą mailową i zostanie wysłane przed datą wydarzenia. 

Informujemy, że w celu udokumentowania przebiegu Konferencji „Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w nowym świecie RODO”, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronie ckp.lazarski.pl należącej do Uczelni Łazarskiego.

ERROR: Content Element type "button" has no rendering definition!