NEW TECH TRENDS 2019
inteligentne miasta, inteligentny biznes i ich wpływ na środowisko naturalne.

data: 06.06.2019

Partnerzy

Organizator:

 

 

Patronat merytoryczny:

Patronat medialny:

O konferencji

 

Konferencja „New Tech Trends 2019 – inteligentne miasta, inteligentny biznes i ich wpływ na środowisko naturalne” ma charakter naukowo-biznesowy. Celem wydarzenia będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie czy i jak nowe technologie mogą zostać wykorzystane do rozwiązania problemów środowiskowych i w efekcie przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego? 

W dniu 6 czerwca 2019 roku przeprowadzimy dyskusję na temat technologii, które zmieniają świat, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na naszą planetę i środowisko. Rozwój technologiczny ma ogromny wpływ na stan gospodarki, jakość pracy, życia w mieście, kulturę oraz warunki środowiskowe. Inteligentne rozwiązania, w tym upowszechniający się Internet rzeczy, pomagają usprawniać procesy biznesowe, poprawić jakość obsługi klienta oraz wyeliminować niepotrzebne koszty. Największy potencjał do ich stosowania mają obecnie miasta. Czy nowe technologie mogą znacząco przyczynić się do ochrony środowiska i ograniczenia zmian klimatycznych? Czy dzisiejszy poziom technologii pozwala na poprawę komfortu życia oraz redukcję zanieczyszczeń? Jakie są największe przeszkody w rozwoju polskich miast? Podczas dyskusji omówione zostaną przykłady wykorzystania nowych technologii na rzecz środowiska, które już teraz są wdrażane w miastach zarówno w Polsce jak i na świecie.

Organizatorem konferencji jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelnia Łazarskiego: studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska oraz studia podyplomowe Prawo w Biznesie Nowych Technologii, które w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością 2019” nagrodzone zostały certyfikatem akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym „Lider Jakości Kształcenia”.  

Data: 06.06.2019
Godzina: 9.30 – 13.30
Miejsce: Aula 130 (im. prof. Wiesława Chrzanowskiego) I piętro, sektor C - Uczelnia Łazarskiego 
Wstęp wolny - Obowiązuje rejestracja

 

Konferencja adresowana jest do:

  • managerów przedsiębiorstw zainteresowanych tematyką nowych technologii oraz ochroną środowiska,
  • managerów przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych,
  • właścicieli i managerów innowacyjnych spółek technologicznych,
  • osób zarządzających projektami, pracowników instytucji prywatnych i publicznych oraz samorządowych odpowiedzialnych za obszar nowych technologii,
  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw z sektorów zainteresowanych nowymi technologiami oraz ochroną środowiska;
  • adwokatów i radców prawnych, pracowników naukowych zainteresowanych tematyką nowych technologii oraz ochroną środowiska,
  • pasjonatów nowych technologii, smart cities oraz CSR. 

Agenda

9:30 10:00

Rejestracja

10:00 10:10

Otwarcie konferencji 

adw. Justyna Wilczyńska – Baraniak, Associate Partner, Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii EY Law, współtwórca i kierownik Studiów Podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii Uczelni Łazarskiego

r.pr. Agnieszka Oleksyn – Wajda, twórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska oraz Akademii Biznesu i Prawa Mody, współtwórca i kierownik Studiów Podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii Uczelni Łazarskiego

10:10 10:50

Wykłady inauguracyjne 

10:10 – 10:30 - Mirosław Proppe, szef WWF na Polskę
10:30 – 10:50 – Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

10:50 11:30

Dyskusja

„Wpływ nowych technologii wykorzystywanych w biznesie na środowisko” dyskusja moderowana przez  r. pr. Agnieszkę Oleksyn – Wajda na temat wpływu nowych technologii w biznesie na środowisko z udziałem Mirosława Proppe, szefa WWF, r. pr. Edyty Rendudy, dyrektor kontraktu w SUEZ Zielona Energia, r. pr. Marka Oleksyna partnera z kancelarii CMS, r. pr. Gabrieli Trębickiej, Agnieszki Cieślak manager klientów kluczowych i międzynarodowych w Regionie CEE Freudenberg Performance Materials, Joanny Rycerz, członka zarządu Młodzi Liderzy w Energetyce, r.pr. Miłosz Tomasik Counsel, Kancelaria DWF Poland Jamka sp.k.

 

 

 

11:30 11:45

Panel otwarty - czas na pytania

11:45 12:00

Przerwa

12:00 12:40

„Inteligentne miasta przyszłości i ich wpływ na środowisko” dyskusja moderowana przez adwokat Justynę Wilczyńską – Baraniak, Associate Partnera, Lidera Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii w kancelarii EY Law z udziałem dr Sebastiana Grabowskiego  Dyrektora IoT i Zawansowanych Technologii Orange Polska, Pełnomocnika Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. Smart City, Tomasza Kozara Cloud Technology Strategist w Microsoft Polska, Joanny Gałajdy – prawnika ds. wdrożeń nowych technologii w kancelarii EY Law, Tomasza Kibila Associate Partnera, Centrum Doradcze EMEIA – Lider Strategii IoT/IT/OT, Mateusza Jarosiewicza Program Coordinator Smart Cities Polska - twórcy koncepcji systemu operacyjnego dla miast, think-tanku Smart Cities Polska i neOS, Kamila Osińskiego, Lidera Zespołu Prawa Nieruchomości, EY.

12:40 12:55

Panel otwarty - czas na pytania

12:55 13:15

„Największe plusy bycia paper less” –  Tomasz Plata – CMO & Co founder Autenti

13:15 13:30

zamknięcie konferencji

Prelegenci

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Associate Partner, Lider zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, Adwokat w EY Law. Współtwórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego.Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie strategicznego doradztwa na rzecz multi-jurysdykcyjnych klientów w sprawach związanych z własnością intelektualną, a dotyczących strategii ochrony marki na terytorium UE, naruszeń praw IP, zbywania praw IP i ich licencjonowania. W zakresie IT oraz nowych technologii doradza przy wdrażaniu systemów informatycznych, w tym innowacyjnych systemów opartych na technologii blockchain. Justyna jest prawnikiem rankingowym, rekomendowanym za sprawne doradztwo i doskonałą reprezentacje klientów w wielojurysdykcyjnych sporach sądowych (I AM Patent 1000, 2016, 2017, 2018). Justyna jest także wyróżniana w rankingach Chambers Europe (2017, 2018, 2019), Chambers Global (2017, 2018, 2019) oraz Legal 500 (2018). Autorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych. Współautorka książek „Własność intelektualna. Wybrane zagadnienie praktyczne (2013, Lexis Nexis), „Restrukturyzacje i upadłość. Zagadnienia praktyczne (2018)”. Lubi podejmować wyzwania i osiągać zamierzone cele. Za swój największy sukces uważa realizację swoich zamierzeń zarówno zawodowych jak i osobistych.

Agnieszka Oleksyn – Wajda

Twórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska, współtwórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego oraz Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody (oferującej studia podyplomowe o tej samej nazwie). Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie w ramach KPMG. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla wiodących podmiotów działających m.in. na rynku retail.  Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących m.in. ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem branży odzieżowej, prawnych aspektów rynku mody oraz sektora retail. Jest doktorantką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przygotowującą rozprawę doktorską na temat wpływu branży mody (rozumianej jako przemysł tekstylny, odzieżowy oraz skórzany) na środowisko naturalne i klimat. Członek grupy roboczej Working Group 6 Promoting broader climate action (działającej pod egidą ONZ) z ramienia Uczelni Łazarskiego jako organizacji wspierającej  Fashion Climate Charter (Karta działań przemysłu modowego na rzecz klimatu). Członek Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan oraz członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów. Była stażystka w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, a także w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Autorka praktycznych komentarzy w serwisie LEX Online w Wydawnictwie Wolters Kluwer w zakresie prawa ochrony środowiska.

Mirosław Proppe

Prezes Zarządu Fundacji WWF Polska. Od 1994 roku był związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie. Pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Proppé w swojej długoletniej pracy menadżerskiej prowadził projekty zarówno z obszaru polityki społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa efektywności polityki społecznej), jak i ochrony środowiska (zagrożenia naturalne, w tym Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym). Współpracował z przedstawicielami jednostek administracji publicznej, samorządów województw, miast i największych firm. Jako menadżer odpowiadał za realizację złożonych projektów i kierował licznymi zespołami ekspertów. Od 1 sierpnia 2018 roku, pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji WWF Polska.

Monika Constant

Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). Z biznesem francuskim związana od blisko 20 lat. Pracowała zarówno w Polsce jak i we Francji przy wielu projektach z zakresu współpracy międzynarodowej. Absolwentka UW oraz polsko-francuskich Studiów Master HEC/SGH. Monika Constant pracuje w CCIFP od 2000 roku, a od 2009 roku jest jej Dyrektorem Generalnym. Pod jej kierownictwem CCIFP rozwinęła się w jedną z największych i najbardziej dynamicznych zagranicznych izb gospodarczych w Polsce, która obecnie zrzesza blisko 460 firm z kapitałem francuskim oraz polskim. Wraz ze swoim zespołem tworzyła wiele wydarzeń związanych z promocją francuskiego biznesu w Polsce, m.in. reprezentacja firm francuskich na Forum Ekonomicznym w Krynicy (2010 – 2012, 2018), polsko-Francuskie Forum Gospodarcze z udziałem Prezydentów Francji i Polski (listopad 2012), Spotkania Warszawskie (2013 – 2015, 2018). W ramach międzynarodowej struktury zrzeszającej 115 francuskich izb handlowych za granicą (CCI France – International) jest jej koordynatorem na Europę Środkowo-Wschodnią. Jest również częstym komentatorem polsko-francuskich stosunków gospodarczych w radiu i telewizji. W 2017 została odznaczona przez Ambasadora Francji w Polsce Narodowym Orderem Zasługi w randze kawalera za wybitne zasługi na rzecz umacniania polsko-francuskiego partnerstwa.

Marek Oleksyn

Radca prawny, Partner w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na tej uczelni. Posiada również stopień magistra francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Poitiers. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów i praw autorskich oraz w sprawach dotyczących przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów z wielu sektorów gospodarki (w tym sektora finansowego, IT, komputerowego,medycznego i FMCG) w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Doradza w sprawach z zakresu transferu praw własności intelektualnej oraz przy projektach badawczo-rozwojowych. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szeregu transakcji i postępowań transgranicznych. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. Managing Intellectual Property, CEE Legal Matters i LexisNexis) w tym międzynarodowych publikacji książkowych Wolters Kluwer i CILS dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony renomy. Wyróżniony przez międzynarodowe rankingi Chambers Europe oraz WTR1000, a także przez Legal500 - jako Next Generation Lawyer. Jest członkiem międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną własności intelektualnej: INTA (uczestniczy w pracach jednego z komitetów tej organizacji) oraz Marques. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach programu MBA Energetyka, a także podyplomowych studiów Prawo w Biznesie Nowych Technologii, Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody oraz Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prelegent na konferencjach i warsztatach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Edyta Renduda

Jest radcą prawnym i obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Kontraktu w SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., spółki celowej powołanej do życia na potrzeby realizacji projektu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Przed powołaniem na obecne stanowisko, Edyta świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz SUEZ Zielona Energia Sp. o.o. Edyta ma ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie realizacji usług doradztwa prawnego, zdobyte głównie w kancelariach międzynarodowych przy obsłudze spółek oraz projektów transakcyjnych z sektora energetycznego. Edyta uczestniczyła przy przygotowaniu oraz w negocjacjach umów związanych z działalnością w sektorze elektroenergetycznym oraz paliwowym, w tym w zakresie budowy i eksploatacji nowych instalacji wytwórczych oraz instalacji rafineryjnych w oparciu o różne struktury kontraktowe, a także przy nabywaniu i sprzedaży odnawialnych źródeł energii.

Joanna Gałajda

LL.M - prawnik  IT w kancelarii EY Law oraz wykładowca na studiach Prawo w Biznesie  Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa i outsourcingu. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w szczególności w kontraktach IT oraz wdrożeniach informatycznych. Główny obszar jej zainteresowań zawodowych stanowią zagadnienia związane z cloud computingiem, cyberbezpieczeństwem oraz sztuczną inteligencją. Joanna pracowała przy dużych projektach wdrożeniowych w sektorze bankowym oraz uczestniczyła w dużych sporach informatycznych dotyczących wdrożeń IT. Joanna posiada bardzo duże doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów IT, w tym umów wdrożeniowych, utrzymaniowych, serwisowych, outsourcingowych oraz umów na usługi chmurowe. Joanna doradza klientom zarówno polskim jak i zagranicznym, w tym klientom z sektora IT jak i klientom operującym na rynku regulowanym. Joanna jest częstym prelegentem na konferencjach poświęconym nowym technologiom jak również jest autorem publikacji z tej tematyki. Joanna jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobyła również tytuł LL.M. amerykańskiej uczelni Chicago-Kent College of Law (Illinois Institute of Technology). Była również wykładowcą na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu prawnych aspektów chmury obliczeniowej (2014 - 2016).

Gabriela Trębicka

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Specjalizuje się w problematyce prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, w tym w sporach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz czynami nieuczciwej konkurencji. Doradzała w kwestiach związanych z prawem reklamy oraz ochroną danych osobowych, a także w zakresie problematyki prawa cywilnego. Szerokie doświadczenie z zakresu prawa IT, obejmujące m.in. negocjowanie umów wdrożeniowych oraz kontraktów utrzymaniowych na rozwiązania informatyczne, uzyskała jako prawnik działu IP/TMT jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych, a następnie jako prawnik wewnętrzny renomowanej amerykańskiej firmy z branży informatycznej. W 2015 r. wyróżniona rekomendacją Chambers Europe w dziedzinie TMT (Telecommunications/Media/Technologies). Absolwentka WPiA UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Wlasnosci Intlektualnej na WPiA UW.

Mateusz Jarosiewicz

Urodzony we Wrocławiu, studiował Psychologię w Biznesie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przedsiębiorca branży technologicznej. Promotor trendu i właściciel pierwszego w Polsce biura coworking owego COCOBAR. Twórca i promotor koncepcji systemu operacyjnego dla miast City2.0.neOS , think-tanku Smart Cities Polska i neOS. Jako wizjoner i wice dyrektor Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych Instytutu Północnego pracował m.in. nad projektem polskich kolei próżniowych. Koordynator eksperymentalnych projektów dotyczących odbudowy siatki społecznej i kapitału ludzkiego: FutuCard. Autor zwycięskiego i rekomendowane do ogólnopolskiego wdrożenia projektu innowacji społecznej dotyczącego wchodzenia młodzieży na rynek pracy przyszłości "Future City". Ekspert ds. smart city, e-państwa i cyfryzacji w Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych. Twórca nowych koncepcji politycznych dla Polski. Prelegent konferencji polskich i międzynarodowych dot. idei smart city. Ekspert w badaniu Católica Lisbon School of Business & Economics ponad 60 modeli biznesowych dla smart cities oraz autor dwóch dotyczących Blockchain. Wspierał m.in sztab głównego kandydat partii rządzącej w tworzeniu projektu dzielnicy przyszłości w Warszawie. Obecnie zastępca redaktora naczelnego europejskiego magazynu City:One poświęconego technologiom dla miast. 

Tomasz Kozar

Cloud Technology Strategist, Microsoft Polska. Strateg Technologiczny w Microsoft Polska. Zajmuje się promocją i wdrażaniem rozwiązań Chmurowych opartych o produkty Microsoft Azure oraz wsparciem największych polskich przedsiębiorstw w Cyfrowej Transformacji. Zaangażowany w innowacyjne projekty i platformy inkubacyjne dla nowych usług – Blockchain, Internet Rzeczy, Uczenie Maszynowe, Sztuczna Inteligencja, Elektromobilność. Uczestniczy w licznych projektach informatycznych dla branży energetycznej, paliwowej, telekomunikacji i farmaceutycznej. Aktywny członek strumienia „Blockchain i Waluty Cyfrowe” w Ministerstwie Cyfryzacji. Autor wykładów na temat nowoczesnych technologii cyfrowych w SGH, ALK, UW. Wcześniej pracował jako Architekt w firmie Cisco Systems, zarządzając zespołem inżynierów oraz pełnił funkcję  Dyrektor d/s Rozwoju Chmury w Asseco Polska. Posiada duże doświadczenie w implementacji i projektowaniu sieci operatorskich, technologii optycznych oraz systemów zarządzania. Prezenter na konferencjach: Microsoft Technology Summit, Forum Architekta Microsoft, BlockchainNext, Blockchain w Energetyce, Cisco Forum, PLNOG, Azure Cloud Community oraz autor publikacji prasowych. Posiadacz certyfikatów branżowych CCIE i Microsoft Azure Certified Architect. Czas wolny spędza biegając maratony, pływajac na kietsurfingu, jeżdząc na nartach ski-tourowych. Instruktor żeglarstwa.

Tomasz Plata

CMO i Co Founder Autenti. Przedsiębiorca, pasjonat marketingu produktowego i nowych mediów. Z wykształcenia ekonomista, w tym absolwent studiów MBA, przez blisko 20 lat swojej kariery zawodowej związany był z rynkiem mediów. Pracował w RMF FM, Radiu Eska i Grupie Onet. W latach 2008 – 2013 jako dyrektor działu online w TVN SA kreował strategię spółki w obszarze online oraz odpowiadał za jej realizację. Jest twórcą platformy wideo Player.pl oraz kilkudziesięciu serwisów internetowych, w tym TVN, TVNMeteo, Kulinarni.pl i Plejada.pl.

Joanna Rycerz

Członek zarządu Młodzi Liderzy w Energetyce. Prawniczka specjalizująca się w polityce regulacyjnej sektora energetycznego, od lat aktywnie uczestniczy w jego rozwijaniu, kierując projektami z zakresu wspólnego rynku energii UE i innowacyjnych technologii. Alumna Fundacji im. Lesława Pagi, Fundacji Mentors 4 Starters, Florence School of Regulation i aplikacji adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką kilkunastu publikacji z zakresu regulacji energetyki i jej aspektów prawnopodatkowych. Jest współzałożycielką i Członkinią Zarządu stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce, którego celem jest promowanie udziału młodych profesjonalistów w debacie publicznej na temat przyszłości polskiej energetyki.

Agnieszka Cieślak

Ukończyła kierunek Handel Zagraniczny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi oraz Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie w WSB w Poznaniu. Pracuje w firmie Freudenberg na stanowisku Manager klientów kluczowych i międzynarodowych w Regionie CEE. Brała udział w projekcie „Sustainability - zrównoważony rozwój” dla studentów projektowania odzieży wyższych szkół artystycznych.

Sebastian Grabowski

Dyrektor IoT i Zawansowanych Technologii Orange Polska, Pełnomocnik Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. Smart City. Absolwent  Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, doktorat Wydziału Dziennikarstwa, Informacji  i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Ekosystemów Informacyjnych, Otwartych Danych oraz  Interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu. Od 18 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie Dyrektor IoT i Zaawansowanych Technologii Orange Polska. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej  tematyce Otwartych Danych „BIHAPI”   www.bihapi.pl.  Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją ideą otwartości oraz technologii w miastach polskich. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie zajmuje się tematyką crowdsourcingu.  Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty innowacji technologiczno-społecznych w Inteligentnych Miastach. 

Kamil Osiński

Lider Zespołu Prawa Nieruchomości, EY. Kamil Osiński jest adwokatem i liderem Zespołu Prawa Nieruchomość EY. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w szczególności w weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, transakcjach nieruchomościowych a także umowach najmu powierzchni biurowych oraz handlowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz polskich oraz zagranicznych firm deweloperskich, funduszy inwestycyjnych oraz banków w zakresie nabywania oraz zbywania nieruchomości (handlowych, biurowych oraz mieszkaniowych), a także w zakresie  przygotowywania i realizacji inwestycji deweloperskich. Kamil jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji), Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów) a także ukończył Center For American Law Studies (Uniwersytet Warszawski / University of Florida) oraz Program on Negotiation and Leadership at Harvard Law School. Kamil Osiński, Real Estate Law Leader, EY.

Miłosz Tomasik

Radca prawny, Counsel, Kancelaria DWF Poland Jamka sp.k. Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska (w szczególności pozwoleń zintegrowanych), zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem geologicznym i górniczym. Z powodzeniem wspiera Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do informacji o środowisku. Bierze udział w rozwijaniu szeregu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej na przestrzeni ostatnich dekad, kopalni węgla kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu. Doradza w procesie wdrożenia nowych regulacji dla energetyki w postaci tzw. Konkluzji BAT LCP w szeregu instalacji z sektora energetycznego.Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego. Mec. Tomasik od kilku lat regularnie otrzymuje rekomendację indywidualną w dziedzinie prawa ochrony środowiska w międzynarodowym rankingu Chambers Europe

Tomasz Kibil

Associate Partner, Centrum Doradcze EMEIA – Lider Strategii IoT/IT/OT. Tomasz jest ekspertem w dziedzinie strategii oraz wizjonerem. Posiada ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu firmami zaawansowanymi technologicznie, w tym 10 lat na stanowisku senior manager w największych spółkach telekomunikacyjnych. Jest także autorem metodologii w zakresie potencjału tworzenia wartości IoT oraz oceny złożoności ekosystemu IoT.  Tomasz obecnie kieruje zespołem strategii IoT EAC. Zanim dołączył do Ernst & Young, zdobył rozległe doświadczenie zawodowe w zakresie budowania wysokowydajnych, wysoce zmotywowanych zespołów, zarządzania portfelem, programami i projektami, poprawy efektywności procesów biznesowych i infrastruktury wysoko zaawansowanej technologii. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.  Tomasz specjalizuje się w planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu i restrukturyzacji organizacji w sektorach telekomunikacyjnym, naftowym, gazowym, a także energetycznym i przemysłowym.  Ma wiedzę i szerokie praktyczne doświadczenie w zakresie definicji strategii IT / OT / IoT i dostosowania biznesu, usług budowlanych i biznesowych organizacji technologicznych oraz niezawodnych systemów IT / OT / IoT, w tym architektury rozwiązań i planowania systemu.

Rejestracja

Informujemy, że w celu udokumentowania przebiegu Konferencji „New Tech Trends 2019”, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronie ckp.lazarski.pl należącej do Uczelni Łazarskiego.