Głosowanie2

06.11.2021

3908

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

W imieniu wszystkich członków Studenckiego Koła Naukowego Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Neonatologicznej NeoCentrum Junior, która odbędzie się 6 listopada 2021.

Konferencja skierowana jest do wszystkich studentów zainteresowanych neonatologią, a także lekarzy w trakcie stażu podyplomowego lub specjalizacji.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną wydarzenie będzie się odbywać w formie on-line ze streamingiem na żywo - link zostanie Państwu udostępniony po zarejestrowaniu się. Dodatkowo osoby z kół warszawskich będą mogli być obecni w Studiu Nagrań Uczelni Łazarskiego - prosimy o zaznaczenie tej opcji podczas rejestracji. Przewidujemy możliwość zadawania pytań prelegentom i planujemy dyskusję w gronie specjalistów neonatologii, opiekunów Kół Naukowych biorących udział w Konferencji.

NeoCentrum Junior stanowi element cyklu konferencji szkoleniowych NeoCentrum organizowanych przez Klinikę Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie a skierowanych do różnych odbiorców. W roku 2021/2022 tematem przewodnim całego cyklu jest ośrodkowy układ nerwowy.

Głównymi prelegentami w czasie konferencji NeoCentrum Junior są studenci zrzeszeni w Studenckich Kołach Naukowych o profilu neonatologicznym lub neonatologiczno-pediatrycznym. Przedstawią oni wyniki badań własnych lub opisy przypadków pacjentów z problemami neurologicznymi. Prelekcje poprzedzające będące swoistym teoretycznym podsumowaniem przedstawianych zagadnień wygłaszać będą Opiekunowie Studenckich Kół Naukowych. Mamy nadzieję, że taka formuła konferencji pobudzi uczestników do dyskusji, wymiany doświadczeń, wzbogacenia wiedzy.

Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji. Abstrakty prac wybranych przez Komitet Naukowy konferencji zostaną umieszczone drukiem w czasopiśmie Standardy Medyczne Pediatria. Dla wszystkich czynnych uczestników konferencji przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci książek o tematyce neonatologicznej. Ponadto wśród uczestników wylosowana zostanie nagroda specjalna w postaci bezpłatnego udziału w warsztatach praktycznych „Kaniulacja naczyń centralnych metodą Seldingera pod kontrolą USG”, które odbędą się w dniu 07.01.2022 w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie w trakcie II Wielospecjalistycznego Forum – Noworodek w Centrum Uwagi.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Ogranizator
Koło Naukowe Neonatologii Uczelni Łazarskiego
Data
06.11.2021; 9:30-16:00
Miejsce
Spotkanie on-line; Uczelnia Łazarskiego
Koszt
Udział bezpłatny
Rejestracja

Organizatorzy wydarzenia

dr n. med. Dorota Bulsiewicz

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, profesor IPCZD

Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

lek. med. Piotr Krych

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Program konferencji

 • 09:30-09:40 Otwarcie konferencji dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD
 • 09:40-09:50 Przywitanie uczestników dr hab. Paweł Olszewski; dr hab. n med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, prof. Uczelni Łazarskiego

 

SESJA I

 

 • 09:50-11:10 Wady ośrodkowego układu nerwowego. Krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego.
  Prowadzący: dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD, dr n. med. Dorota Bulsiewicz.
 • 09:50-10:00 Malformacja żyły wielkiej Galena. dr n. med. Dorota Bulsiewicz. Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD w Warszawie.
 • 10:00-10:10 Malformacja żyły wielkiej Galena – prezentacja przypadku. Aleksandra Chrupek. SKN Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD w Warszawie. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • 10:10-10:20 Krwawienia śródczaszkowe u noworodków. dr n. med. Witold Błaż. Klinika Noworodków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
 • 10:20-10:30 Krwawienia okołodokomorowe u noworodków ELBW/VLBW w ośrodkach III stopnia referencyjności w województwie podkarpackim – prospektywny projekt neuroprotekcyjny, doniesienie wstępne. Aleksandra Skubisz. SKN Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Rzeszowski.
 • 10:30-10:40 Zakrzepica zatok żylnych u noworodka. dr n. med. Joanna Puskarz-Gąsowska. Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.
 • 10:40-10:50 Masywne zawały żylne w przebiegu zakrzepicy zatok żylnych mózgowia u noworodka. Dominika Paw. SKN Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • 10:50-11:10 Dyskusja (panel ekspertów: dr n. med. Witold Błaż, dr n. med. Joanna Puskarz-Gąsowska, dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD, dr n. med. Dorota Bulsiewicz).
 • 11:10-11:20 Przerwa

 

SESJA II

 • 11:20-13:00 Zakażenia uogólnione. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Prowadzący: dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD, dr n. med. Dorota Bulsiewicz.
 • 11:20-11:30 Toksoplazmoza wrodzona. dr n. med. Dorota Bulsiewicz. Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD w Warszawie.
 • 11.30-11:40 Zapalenie mózgu w przebiegu toksoplazmozy wrodzonej. Klaudia Włodarska. SKN Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD w Warszawie. Uczelnia Łazarskiego.
 • 11:40-11:50 Probiotyki w neonatologii. dr n. med. Joanna Jassem-Bobowicz. Oddział Neonatologiczny Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Gdańsku.
 • 11:50-12:00 Zakażenie Lactobacillus rhamnosus u noworodka urodzonego przedwcześnie. Kinga Hajduk. SKN Neonatologii. Gdański Uniwersytet Medyczny.
 • 12:00-12:10 Cytomegalia wrodzona. Lek. med. Piotr Krych Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD w Warszawie.
 • 12:10-12:20 Zapalenie mózgu w przebiegu ciężkiej, wrodzonej cytomegalii. Klaudia Kułak. SKN Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD w Warszawie. Uczelnia Łazarskiego.
 • 12:20-12:30 Wrodzone zakażenie HSV. dr n. med. Dorota Bulsiewicz. Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD w Warszawie.
 • 12:30-12:40 Ciężkie zapalenie mózgu w przebiegu wrodzonego zakażenia HSV. Dorota Szatkowska. SKN Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD w Warszawie. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • 12:40-13:00 Dyskusja (panel ekspertów: dr n. med. Joanna Jassem-Bobowicz, dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD, dr n. med. Dorota Bulsiewicz).
 • 13:00-13:30 Przerwa obiadowa

SESJA III

 • 13:30-14:50 Niedotlenienie u noworodków. Drgawki u noworodków. Prowadzący: dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD, dr n. med. Dorota Bulsiewicz.
 • 13:30-13:40 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne. dr hab. n med. Jan Mazela, prof. UMP. Klinika Zakażeń Noworodka UMP.
 • 13:40-13:50 Niedotlenienie wewnątrzmaciczne u noworodka, zdyskwalifikowane z hipotermii terapeutycznej – opis przypadku. Hanna Nowak. SKN Neonatologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • 13:50-14:00 Drgawki u noworodka. dr n. med. Małgorzata Czyżewska, Oddział Neonatologiczny I Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
 • 14:00-14:10 Kiedy ciało drga nadmiernie – przypadek chłopca z drgawkami o nieustalonej etiologii. Katarzyna Powierża. SKN Neonatologii. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • 14:10-14:20 Encefalopatie padaczkowe okresu noworodkowego.dr hab. med. Dorota Pawlik. Klinika Neonatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
 • 14:20-14:30 Noworodek matki ze zdiagnozowanym czerniakiem złośliwym podczas ciąży, prezentujący padaczkę związaną z mutacją w genie KCNQ2. Marcin Ciepał. SKN Patologii Noworodka. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.
 • 14:30-14:50 Dyskusja (panel ekspertów: dr hab. n med. Jan Mazela, prof. UMP, dr n. med. Małgorzata Czyżewska, dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD, dr n. med. Dorota Bulsiewicz).
 • 14:50-15:00 Przerwa

SESJA IV

 • 15:00-16:20 Varia. Prowadzący: dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD, dr n. med. Dorota Bulsiewicz.
 • 15:00-15:10 Wgłobienia, urazy czaszki. dr n. med. Małgorzata Czyżewska. Oddział Neonatologiczny I Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
 • 15:10-15:20 Wrodzone wgłobienie kości czaszki nieurazowe, związane ze słabą mineralizacją kośćca - opis przypadku. Joanna Batko. SKN Neonatologii. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 • 15:20-15:30 Wrodzona niedoczynność przysadki. Dr n. med. Renata Radziszewska Klinika Neonatologii przy Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
 • 15:30-15:40 Wrodzona wielohormonalna niedoczynność przysadki. Monika Juszczyk. SKN Neonatologii. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.
 • 15:40-15:50 Przedwczesne zarastanie szwów czaszkowych. dr hab. n med. Jan Mazela, prof. UMP. Klinika Zakażeń Noworodka UMP.
 • 15:50-16:00 Zespół Aperta jako problem niespecyficzności obrazu ultrasonograficznego w diagnostyce prenatalnej. Lidia Badziąg SKN Neonatologii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • 16:00-16:20 Dyskusja (panel ekspertów: dr hab. n med. Jan Mazela, prof. UMP, dr n. med. Małgorzata Czyżewska, dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD, dr n. med. Dorota Bulsiewicz).
 • 16:20 Zakończenie Konferencji dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld

 

Komitet Naukowy

 • dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, profesor IPCZD – Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • dr hab. n med. Renata Bokiniec – Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie
 • dr hab. n med. Jan Mazela, profesor UM – Klinika Zakażeń Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • dr n. med. Dorota Bulsiewicz – Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • lek. med. Piotr Krych – Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

 

Konferencja partnerska

Partnerzy

Patronat honorowy